לו"ז לא סופי וניתן לשינוי

יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
8-13
13-16
16-18
18-21